Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Присяжнюк О.Ф., к.е.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет,ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРАРНИХ ПРОЕКТАХ

Перейти донизу

Присяжнюк О.Ф., к.е.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет,ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРАРНИХ ПРОЕКТАХ Empty Присяжнюк О.Ф., к.е.н., доцент Житомирський національний агроекологічний університет,ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРАРНИХ ПРОЕКТАХ

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 3:57 pm

О.Ф. Присяжнюк, к.е.н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет,
 
фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень в аграрних проектах
 
Аграрний сектор України є одним із «локомотивів» розвитку національної економіки, а реалізація проектів у цій сфері – це рушійна сила зростання результативності його діяльності. Зважаючи на значимість даного сектору економіки країни, управління аграрними проектами потребує застосування ефективних методів впливу та прийняття управлінських рішень.
Кожна стадія проектного управління супроводжується певним набором типових управлінських рішень [2, с. 17]. Необхідність прийняття оптимальних управлінських рішень посилюється необхідністю отримання вигоди від вкладення коштів в аграрні проекти. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України 75,4% таких проектів фінансується за кошти сільськогосподарських підприємств[1].
Таблиця 1
Вплив основних факторів на процес прийняття управлінських рішень в аграрних проектах
 
 
Підготовча стадія проекту
Стадія виконання проекту
Заключна стадія проекту
Аналіз проблеми
·        природнє середовище
·        досвід
·        професіоналізм
·        законодавча обізнаність
·        можливість застосування допомоги експертів
·        рівень державної підтримки галузі
·        правильне визначення проблем
·        неупередженість при вирішення конфліктів
·        обрання дієвих методів моніторингу проекту,
·        оптимальна система звітності
·         мотивація учасників проекту
·      уміння керівника провести контроль та підвести підсумки проекту
Обмеження та альтернативи
Прийняття рішення
Реалізація рішення
Контроль за виконанням рішення
 
З метою ідентифікації першочергових факторів впливу на процес прийняття управлінських рішень в аграрних проектах пропонуємо взяти за основу співвідношення загальновідомих основних етапів класичного підходу до процесу прийняття управлінських рішень та стадій життєвого циклу проекту(табл. 1).
Кожна зі стадій життєвого циклу проекту супроводжується прийняттям управлінських рішень. Так, підготовча стадія аграрних  проектів характеризується такими типовими управлінськими рішеннями – як обґрунтувати доцільність проекту, який буде склад проектної команди, які дозволи необхідні для реалізації проекту, які існують обмеження на різних рівнях для здійснення проекту, які потенційні небезпеки можуть вплинути на проект і як реагувати керівництву проекту на такий вплив тощо. Вважаємо за доцільне виділити наступні фактори впливу на управлінські рішення в межах цієї стадії – фактор природнього середовища, досвід, професіоналізм, законодавча обізнаність у аграрній сфері керівництва та команди проекту, можливість застосування допомоги експертів, рівень державної підтримки галузі, в якій планується реалізувати проект.
Наступна стадія – виконання аграрного проекту передбачає здебільше рішення спрямовані на вирішення поточних проблем з якими має справу керівник та  команда проекту підчас його виконання. Тому основними факторами впливу на результативність прийнятих управлінських рішень першочергово будуть – правильне визначення проблем керівником, рівень його неупередженості при вирішення конфліктів, обрання дієвих методів моніторингу проекту, обрання оптимальної системи звітності, мотивація учасників проекту та ін..
Заключна стадія аграрного проекту будь-якого значення та масштабу перебуває під впливом людських факторів і насамперед від уміння керівника провести контроль та підвести підсумки проекту задля створення досвіду для керівництва наступними схожими проектами у цій сфері.
За результатами проведених досліджень, узагальнюючи вплив факторів на процес прийняття управлінських рішень протягом всього життєвого циклу аграрного проекту доцільно їх розділити на три умовні групи – людські (досвід знання, вміння, особливості поведінки учасників проекту та ін..), природньо-галузеві (клімат, види грунтів, опади тощо) зовнішні (рівень експертної та державної підтримки та ін).
 
 
Список використаних джерел
 
1. Інформація про інвестиційні проекти, які реалізуються в агропромисловому комплексі станом на 1 липня 2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=20665
2. Мірошниченко Ю.О. Особливості прийняття управлінських рішень відповідно до фаз проектного циклу / Ю.О. Мірошниченко / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 4 (40). – С. 16-20

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Тищенко С.І., доцент Миколаївський національний аграрний університет, Ю.С.Смольянінов, магістр Миколаївський національний аграрний університет СИСТЕМНИЙ ТА СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОЛАБОРАТОРІЙ
» А.Ю. Ципліна, магістр ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Основи прийняття управлінських рішень
» Орлова В.М.,к.т.н., доцент І.О. Білогаш, студентка Університет імені Альфреда Нобеля ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
» Орлова В.М., к.т.н., доцент І.О. Білогаш, студентка Університет імені Альфреда Нобеля ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
» Яремов Ю. К., магістр , І. О.Тарасович, магістр, Д. О. Якимчук, магістр Житомирський національний агроекологічний університет ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі