Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Сумець О.М., д-р екон. наук, доцент Національний фармацевтичний університет СТРАТЕГІЇ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Перейти донизу

Сумець О.М., д-р екон. наук, доцент Національний фармацевтичний університет СТРАТЕГІЇ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Empty Сумець О.М., д-р екон. наук, доцент Національний фармацевтичний університет СТРАТЕГІЇ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:14 pm

О.М. Сумець, д-р екон. наук, доцент
Національний фармацевтичний університет
 
СТРАТЕГІЇ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
 
Стратегічний розвиток підприємств у сучасних умовах є пріоритетним завданням топ-менеджмента. Належним підгрунтям стратегічного розвитку слід визнати стратегію підприємства конкретний і чіткий план дій у визначених умовах ринку, координатах часу і простору. Адже, для стратегічного розвитку найголовнішим є це кінцевий виграш, тобто завжди позитивний фінансовий результат: отримання належної величини прибутку і забезпечення достатньо високого рівня рентабельності, а також збільшення частки ринку.
Експерти визначають, що для сталого розвитку підприємствам важливо мати в арсеналі управління належний перелік стратегій, які «накривають» кожний вид діяльності, кожну функцію. Однак, щоб застосування обраних стратегій було для підприємства результативним та ефективним, виникає нагальна потреба дослідження потенційних можливостей стратегій щодо формування конкурентних переваг підприємства. На думку автора, це надасть реальні можливості топ-менеджменту підприємств зосередити увагу саме на формуванні «боєздатного» арсеналу стратегій, який стане підґрунтям для дальшого розвитку. То ж, актуальність опису потенційних можливостей стратегій, зокрема для виробничих підприємств не викликає жодних сумнівів. У подальшому це надасть можливість розвинути теорію і методологію стратегічного розвитку вітчизняних підприємств.
У ході дослідження реалізації різних видів стратегій на виробничих підприємствах була побудована матриця їхніх потенційних можливостей в аспекті сталого розвитку (табл. 1). Змістовно ця матриця прив’язана до рівнів прийняття стратегічних рішень (корпоративного, ділового, функціонального і операційного [2; 3] та до піраміди ієрархії стратегічного набору стратегій [1] – у загальному описі це загальна, загальні конкурентні, функціональні й операційні стратегії.
Таблиця 1
Потенційні можливості стратегій щодо формування конкурентних переваг
вітчизняних підприємств*
 
Рівень
управління підприємством
Вид стратегії
Можливості підприємств від реалізації стратегії
Конкурентна перевага
КорпоративнийЗагальні
Підвищення ефективності,
безпеки, легітимності бізнесу.
Зниження ризику ведення господарської діяльності.
Розвиток регіонального
ринку
Стратегічне передбачення.
Інноваційність.
Реактивність.
Динамізм
Діловий (бізнес- рівень)Загальні конкурентні
Освоєння виробництва нових продуктів, розширення переліку послуг для споживачів.
Диверсифікація.
Інтеграція.
Експансія нових ніш чи сегментів ринку
Гнучкість у виборі виду й сфери діяльності.
Забезпечення стійкості продукту на визначеному сегменті ринку упродовж тривалого терміну часу.
Багатоваріантність продуктів і процесів при наявних ресурсах
ФункціональнийФункціональні
Створення конкурентоспро-можного продукту.
Забезпечення збалансованості функціоналу
Швидка реакція на зміни потреб споживачів.
Ресурсоефективність
ОпераційнийОпераційні
Оптимізація процесів і операцій в координатах часу і простору.
Оптимізація ресурсного забезпечення.
Скорочення операційного циклу виготовлення продукції
Зниження витрат ресурсів і скорочення часу на виконання процесів й операцій
 
*)Джерело: складено автором.
З практичної точки зору для управління підприємствами та подальшого їх розвитку виділити з наведеного переліку стратегій якісь основні неможливо та й буде неправильним. Всі вони у сукупності формують потенційні можливості розвитку підприємств. Для повної реалізації таких можливостей топ-менеджменту підприємств необхідно знати склад і спрямованість загальних, загальних конкурентних, функціональних та операційних стратегій. Їхня типологія і стислий опис спрямованості наведемо у систематизованій формі в табл. 2.
Таблиця 2
Типологія і спрямованість стратегій корпоративного, функціонального, операційного рівнів управління підприємствами*
 
Види стратегій
Основні типи
стратегій
Спрямованість
стратегій
ЗагальніСтратегії зростання.
Стратегії підтримки.
Стратегія реструктуризації
Розвиток, підвищення ефективності господарської діяльності.
Зміцнення конкурентних позицій на ринку.
Збільшення частки ринку
Стратегії скорочення (згортання) діяльності.
Стратегія санації
«Ефективне» скорочення діяльності, згортання діяльності
Загальні конкурентні
 
Стратегія лідерства за витратами.
Стратегія широкої диференціації.
Стратегія оптимальних витрат.
Сфокусована стратегія на низьких витратах.
Сфокусована стратегія диференціації
Підвищення ефективності й результативності діяльності.
Формування нових бізнес-напрямів діяльності.
Створення нових продуктів, нового формату послуг
Функціональні
Маркетингова стратегія.
Стратегія науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок.
Виробнича стратегія.
Фінансова стратегія.
Стратегія управління персоналом.
Логістична стратегія.
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності
Рішення завдань щодо:
      підтримки напряму (напрямів) діяльності,
      розвитку нових напрямів діяльності.
Забезпечення ефективності й результативності діяльності за визначеними напрямами
Операційні
Стратегія технічного обслуговування й ремонту машин і устаткування.
Стратегія заміни зношених машин, механізмів, устаткування.
Стратегія оновлення техніко-технологічної бази.
Стратегія закупок матеріальних цінностей.
Інші стратегії
Підвищення ефективності виконання операцій і процесів.
Забезпечення ефективного використання ресурсів
*)Джерело: складено автором.
 
У висновку можна констатувати, що одним із шляхів ефективного управління вітчизняними підприємствами та їхнього подальшого розвитку безумовно є своєчасне та фахове застосування певного переліку стратегій відповідно до ситуації, що склалась на ринку та всередині підприємства. Фаховий вибір (чи розробка) конкретного набору стратегій надасть можливість своєчасно забезпечити достатній конкурентний потенціал підприємствам і, насамкінець, конкурентні переваги на визначеному сегменті ринку.
 
Список використаних джерел
1. Сумець О. М. Стратегія підприємства : теорія, ситуації, приклади : навч. посіб. / О. М. Сумець,       Є.М. Ігнатова. – Х. : Міськдрук, 2010. - 322 с.
2. Сумець О. М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства : навч. посіб. /                    О. М. Сумець. – Х. : ТОВ «Планета-принт», 2016. - 288 с.
3. Сумець О. Стратегії управління бізнесом [Електронний ресурс] / О. Сумець // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2018. – Vol. 4. – No. 1. – Pp. 52–64. URL: www.are-journal.com.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Житник Т.П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та економічної діяльності Білоцерківський національний аграрний університет, Р.О. КИРИЛЕНКО, магістрант Білоцерківський національний аграрний університет СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Р
» Житник Т.П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та економічної діяльності Білоцерківський національний аграрний університет Р.О. Кириленко, магістрант Білоцерківський національний аграрний університет СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
» Миколайчик О. В. магістрант другого року навчання Науковий керівник – Бабицька О.О. канд. екон. наук, доцент Білоцерківський національний аграрний університет ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПІДВИ
» Житник Т.П., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та економічної діяльності Білоцерківський національний аграрний університет В.М. Дудка, магістрант Білоцерківський національний аграрний університет НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО П
» Гармідер Л.Д., д.е.н., професор, Л.А. Гончар, к.е.н., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі