Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Гришко С.С., студент групи БіАн-21 Кузьменко О.К., к.е.н., доцент ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Перейти донизу

Гришко С.С., студент групи БіАн-21  Кузьменко О.К., к.е.н., доцент ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Empty Гришко С.С., студент групи БіАн-21 Кузьменко О.К., к.е.н., доцент ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Повідомлення автор Admin Чт Лист 22, 2018 3:22 pm

С.С. Гришко, студент групи БіАн-21
ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Науковий керівник: Кузьменко О.К., к.е.н., доцент
ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
Сучасна теорія управління ґрунтується не лише на математиці, економіці, теорії ймовірності, статистиці, інформатиці, психології, а й на філософії, соціології, етиці, естетиці та інших науках. За останні роки перелік наук поповнився ще й логікою (математичною логікою). Отже, логіка – це наука про закони мислення. Математична логіка є наукою про закони математичного мислення. Но основі понять та методів математичної логіки маємо можливість обґрунтувати правильність тих чи інших способів отримання істинного знання [2, с. 3]. При цьому, важливою складовою науки управління є теорія прийняття управлінських рішень. Так при розробленні й прийнятті управлінського рішень менеджер має використовувати не лише специфічні для управління методи й підходи, а й ті, які є в арсеналі наук, що становлять фундаментальну основу теорії управління. Наприклад, враховуючи НТП ґрунтуватись на сучасні інформаційні технології, економіко-математичний та статистичний апарат.
Найбільш уніфікованою структурою прийняття управлінських рішень, яка може бути адаптованою до будь-якого підприємства та будь-якого рівня управління, є наступна послідовність [1]:
– виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення;
– збір та обробка інформації;
– виявлення альтернатив та їх оцінка;
– підготовка та оптимізація рішення, яке приймається;
– прийняття управлінського рішення.
Отже, використовуючи спеціальну мову логіки висловлень та логіку предикатів отримуємо однозначність при описах умов, при обґрунтуванні, доведенні чи спростуванні тез, здійснюється побудова логічних висновків, висунення гіпотез. Таким чином, використовуючи засоби математичної логіки команда, що приймає рішення, швидше знайде взаєморозуміння. Оскільки, саме, побудова логічних таблиць і є тим інструментом аналізу проблем, зокрема аналізу можливих ситуацій, які можуть виникнути на практиці, коли розвиток подій потребує ланцюжка рішень.
У процесі розроблення управлінських рішень часто виникає багато суперечок, непорозумінь через неясність, нечіткість, неточність понять, якими користуються співрозмовники. На подолання подібного роду явищ витрачається багато часу. Тому, з метою забезпечення ясності, однозначності, послідовності, несуперечливості, зрозумілості змісту інформації корисно використовувати таблиці рішень із застосуванням логіки висловлень. Це пояснюється тим, що події (умови та відповідні наслідки) пов’язані між собою логічними операторами (зв’язками) [1]. При цьому, надзвичайно важливою проблемою на етапі виявлення альтернатив з погляду логіки є виявлення максимуму можливих наслідків (дій), можливих за реалізації цих чинників (умов), а також визначення, відношень, у яких перебувають ці наслідки.
Таким чином, при виконанні аналізу умови й оцінці ризику приймаємо рішення. Отже, таблиці істинності є зручним інструментом при системному аналізі ситуації, даючи змогу швидко вносити додаткові умови, вилучати з них зайве та несуттєве.
 
Список використаних джерел
1.      Гладунський В.Н. Логічні таблиці для виявлення альтернатив у процесі вироблення управлінських рішень / В.Н. Гладунський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/05_27.pdf.
2.      Шкільняк С.С. Математична логіка. Приклади і задачі: Навчальний посібник / С.С. Шкільняк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 145 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Кузьменко О.К. , к. е. н., доцент кафедри ЕПЕК ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ НА ПІДПРИМСТВІ
» Олексенко Л.В., к.е.н., доцент Войцеховський Д.Ю., студент-магістр ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
» Яріш О.В. доцент ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Кучерук В. М., Мамонова Ю.Е., магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКІВ
» Міхньович І.А. , студентка групи ЕП м ПВ – 51 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
» Царан О.В., студентка групи ЕП м ПВ – 51 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі