ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ