Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний вимір

Перейти донизу

Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний  вимір Empty Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний вимір

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:57 pm

Галустян Ю. М. , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
 
Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах: соціологічний  вимір.
 
Структурні зрушення на ринку праці обумовлені трансформацією суспільних і  економічних відносин в сучасному глобалізованому світі. Посилення конкуренції, розвиток економіки знань, інформаційних технологій, зміни в змісті і формах праці потребують оновлення системи регулювання ринку праці. Для України також актуальними є внутрішні чинники соціально-економічної нестабільності, пов’язані із посиленням соціальної напруги в суспільстві на фоні зниження рівня життя, погіршенням
умов зайнятості, територіальними та професійно-кваліфікаційними диспропорціями між попитом та пропозицією на ринку праці, загостренням ситуації на локальних ринках праці.
Тобто суспільний запит на ефективні рішення в сфері регулювання питань зайнятості є високим, оскільки очікування населення щодо підвищення добробуту та якості життя пов’язані із реалізацією права на гідну працю. Серед інструментів регулювання ринку праці найбільш перспективними є ті, що враховують об’єктивний вплив глобальних трендів і спрямовані на активізацію інноваційної зайнятості, підприємницької активності населення, забезпечення збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці, прогнозування обсягу і структури попиту і пропозиції на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності фахівців і розширення кола гідних робочих місць.
Регулювання ринку праці є важливим напрямом розвитку національної економіки та є об’єктивно необхідним процесом, оскільки він безпосередньо впливає на розширення зайнятості, підвищення добробуту та якості життя населення. В сучасних умовах основними факторами, що впливають на процеси, які відбуваються на ринку праці, є: структурна перебудова економіки, зокрема переважаючий розвиток галузей сфери послуг; прискорене економічне зростання; нарощування потенціалу підприємництва; науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства; державне регулювання розвитку трудового потенціалу, ринку праці та зайнятості.
Останніми роками ринок праці України перебуває у стані трансформації, що  супроводжується окремими негативними наслідками, зокрема пов’язаними із зниженням продуктивності праці, погіршенням умов зайнятості, поширенням сегменту нестандартної зайнятості тощо. Значними є прояви професійно-кваліфікаційного дисбалансу попиту та пропозиції на національному ринку праці, збільшення навантаження на регіональні ринки праці, зростання рівня безробіття та соціальної напруги в країні.
Серед інструментів регулювання ринку прац і найбільш перспективними є ті, що спрямовані на забезпечення збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості; прогнозування та планування розвитку ринку праці; покращення професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів відповідно до вимог ринку праці та науково-технічного  прогресу; підвищення мотивації до праці, зайнятості та підприємництва.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Лавриненко Л.М., к.е. н. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
» Ляшенко А.Ю., аспірант В. І. Ляшенко, доктор економічних наук, професор Інститут економіки промисловості НАН України ПОЛІТИКА ПІДВИЩЕННЯ АБСОРБЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ В СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
» Ляшенко В. І., д.е.н., професор В. П. Антонюк, д.е.н., професор І. Ю. Підоричева, к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України ЩОДО ОЦІНКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ
» Близнюк В.В., к.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» Виклики ринку праці до якості економічної освіти
» Миколайчик О. В. магістрант другого року навчання Науковий керівник – Бабицька О.О. канд. екон. наук, доцент Білоцерківський національний аграрний університет ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПІДВИ

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі