Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний вимір

Донизу

Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний  вимір Empty Галустян Юлія Марсумівна , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах:соціологічний вимір

Створювати по Admin на тему Ср Лист 21, 2018 4:57 pm

Галустян Ю. М. , канд.соціологічних наук, старш.науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
 
Потреби регіональної економіки у кваліфікованих кадрах: соціологічний  вимір.
 
Структурні зрушення на ринку праці обумовлені трансформацією суспільних і  економічних відносин в сучасному глобалізованому світі. Посилення конкуренції, розвиток економіки знань, інформаційних технологій, зміни в змісті і формах праці потребують оновлення системи регулювання ринку праці. Для України також актуальними є внутрішні чинники соціально-економічної нестабільності, пов’язані із посиленням соціальної напруги в суспільстві на фоні зниження рівня життя, погіршенням
умов зайнятості, територіальними та професійно-кваліфікаційними диспропорціями між попитом та пропозицією на ринку праці, загостренням ситуації на локальних ринках праці.
Тобто суспільний запит на ефективні рішення в сфері регулювання питань зайнятості є високим, оскільки очікування населення щодо підвищення добробуту та якості життя пов’язані із реалізацією права на гідну працю. Серед інструментів регулювання ринку праці найбільш перспективними є ті, що враховують об’єктивний вплив глобальних трендів і спрямовані на активізацію інноваційної зайнятості, підприємницької активності населення, забезпечення збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці, прогнозування обсягу і структури попиту і пропозиції на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності фахівців і розширення кола гідних робочих місць.
Регулювання ринку праці є важливим напрямом розвитку національної економіки та є об’єктивно необхідним процесом, оскільки він безпосередньо впливає на розширення зайнятості, підвищення добробуту та якості життя населення. В сучасних умовах основними факторами, що впливають на процеси, які відбуваються на ринку праці, є: структурна перебудова економіки, зокрема переважаючий розвиток галузей сфери послуг; прискорене економічне зростання; нарощування потенціалу підприємництва; науково-технічний прогрес, інформатизація суспільства; державне регулювання розвитку трудового потенціалу, ринку праці та зайнятості.
Останніми роками ринок праці України перебуває у стані трансформації, що  супроводжується окремими негативними наслідками, зокрема пов’язаними із зниженням продуктивності праці, погіршенням умов зайнятості, поширенням сегменту нестандартної зайнятості тощо. Значними є прояви професійно-кваліфікаційного дисбалансу попиту та пропозиції на національному ринку праці, збільшення навантаження на регіональні ринки праці, зростання рівня безробіття та соціальної напруги в країні.
Серед інструментів регулювання ринку прац і найбільш перспективними є ті, що спрямовані на забезпечення збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості; прогнозування та планування розвитку ринку праці; покращення професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів відповідно до вимог ринку праці та науково-технічного  прогресу; підвищення мотивації до праці, зайнятості та підприємництва.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі