Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Гармідер Л.Д., д.е.н., професор, Л.А. Гончар, к.е.н., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Перейти донизу

Гармідер Л.Д., д.е.н., професор, Л.А. Гончар, к.е.н., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Empty Гармідер Л.Д., д.е.н., професор, Л.А. Гончар, к.е.н., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 4:08 pm

Л.Д. Гармідер, д.е.н., професор,
Л.А. Гончар, к.е.н., доцент
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Важливість вибору стратегії розвитку виробничих підприємств
молочної галузі зумовлена значущістю молочної продукції як однієї з основних в структурі продуктів харчування кожного українця. На жаль, значна частина підприємств працює без визначеної стратегії свого розвитку, що послаблює позиції у конкурентній боротьбі.
Метою дослідження є обґрунтування стратегії розвитку для виробничого підприємства ПАТ «Комбінат Придніпровський» на основі матриці «галузева привабливість – конкурентоспроможність». Доцільність зазначеного полягає у можливості збільшення обсягів продажу молочної продукції, підвищення конкурентоспроможності та завоювання лідерських позицій на ринку молокопереробних підприємств.
У наукових працях із питань стратегічного управління подано значний вибір стратегій, серед них такі відомі матриці, як матриця БКГ, матриця «Дженерал Електрик – МакКінзі», матриця М. Портера, матриця Shell/DMP [1, 2].
Для вибору стратегії розвитку ПАТ «Комбінат «Придніпровський» за основу доцільно обрати матрицю вибору стратегій компанії Shell/DMP, яка класифікує набір потенційних стратегій за двома комплексними критеріями: привабливість ринку (характеристика зовнішнього середовища) та конкурентна позиція  на конкретному ринку (сила та реакція підприємства на виклики зовнішнього середовища).
Процес побудови DPM складається з 10 кроків.
Крок 1 Список товарів для ринків, які будуть включені в матрицю. Для підприємства ПАТ «Комбінат «Придніпровський» будуть використані сегменти в якості одиниці аналізу.
Крок 2. На цьому етапі необхідно перерахувати критерії привабливості сегменту та визначити їх вагомість.
Крок 3. На цьому етапі вибираємо сегменти з урахуванням критеріїв, визначених у другому кроці та оцінюємо їх.
Крок 4. Дозволяє зробити загальну оцінку конкурентних переваг ПАТ «Комбінат «Придніпровський».
Крок 5 Побудова матриці направленої політики М. МакДональда.
Крок 6. Проведення аналізу та формування маркетингових цілей і стратегій. Оскільки метою побудови DPM є, бачення портфелю молочної продукції для ринків по відношенню один до одного в контексті використаних критеріїв. Цей аналіз буде вказувати, чи є портфель добре збалансований чи ні, та мати чітке уявлення про існування будь-яких проблем.
Крок 7. Прогноз положення кіл повинні бути зроблені в поточний час, шляхом повторного підрахунку балів сегментів на ринку через три роки, припускаючи, що підприємство не змінює своїх стратегій, що висвітлює, позицію погіршення або покращення.
Крок 8. Постановка маркетингу передбачає зміну обсягів, значень або частки ринку (маркетингові цілі) і бали по горизонтальній осі (відносної сили на ринку), з тим щоб досягти бажаних обсягів, значень.
Крок 9. Пояснення стратегії включає в себе прийняття конкретних заяв з приводу маркетингових стратегій, які будуть використовуватися для досягнення бажаних обсягів, значень.
Крок 10. Після прогнозів продажу і прибутку, необхідно:
Підсумковий результат підкріплює інформацію з SWOT-аналізу, демонструє загальну конкурентну позицію і вказує на відносну важливість кожного сегмента на ринку. Матриця чотирьох квадрантів, як показано на рис. 1, найбільш ефективно ілюструє стан підприємства ПАТ «Комбінат «Придніпровський».
 Гармідер Л.Д., д.е.н., професор, Л.А. Гончар, к.е.н., доцент ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 47f6e189a4631b08fc179604476949ce-full
Рис. 1. Закінчена матриця DPM
Стратегічна оцінка з урахуванням поставлених цілей періодом на 3 роки.
З графічного представлення портфеля діапазону сегментів, ряд варіантів маркетингу уявляє з себе:
1. У лівому верхньому квадранті, де переваги високі і сегменти привабливі, вибір полягає у тому, щоб вкласти капітальні інвестиції в великій мірі в цей сегмент і збільшити частку ринку.
2. У лівому нижньому квадранті, де переваги високі, але сегменти менш привабливі, найімовірніше мета полягає у тому, щоб підтримати частку ринку і встигнути для тривалого прибутку.
3. У правому верхньому квадранті низька міцність, об'єднана з привабливим сегментом, вказує на ймовірну політику дрібних інвестицій, щоб поліпшити конкурентоспроможність.
4. Нарешті, в правому нижньому квадранті, низька міцність з'єдналася з поганою привабливістю сегменту, це пункт управління для стратегії прибутку, або навіть відмови від сегменту.
Висновки. Таким чином, побудована матриця DPM «Аналіз привабливості ресурсномісткої галузі в залежності від конкурентоспроможності» дає чітке уявлення про маркетингові цілі для кожного сегменту на ринку, що дозволить управлінському персоналу посилити обґрунтованість рішень щодо вибору стратегії розвитку.
 
Список використаних джерел
1. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. / Л. А. Лахтіонова – К.: КНЕУ, 2001. – 378 с.
2. Логинов Г. О. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании / Г. О. Логинов, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом, № 2, 2004. – С. 3-6.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Стецюк П.А., д.е.н., професор Державний університет телекомунікацій К.Ф. Алієв, аспірант Державний університет телекомунікацій МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
» Перебийніс В.І., д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики А.С.Дзюбкін, аспірант ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” ТРАНСПОРТ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИКИ
» Царан О.В., студентка групи ЕП м ПВ – 51 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”
» Сумець О.М., д-р екон. наук, доцент Національний фармацевтичний університет СТРАТЕГІЇ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
» Ляшенко В. І., д.е.н., професор В. П. Антонюк, д.е.н., професор І. Ю. Підоричева, к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України ЩОДО ОЦІНКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі