Економіка сьогодні: проблеми моделювання
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

Яріш О.В., кандидат економічних наук, доцент, А.І. Бугаєвська ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Перейти донизу

Яріш О.В., кандидат економічних наук, доцент, А.І. Бугаєвська ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Empty Яріш О.В., кандидат економічних наук, доцент, А.І. Бугаєвська ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Повідомлення автор Admin Ср Лист 21, 2018 5:02 pm

О.В. Яріш, кандидат економічних наук, доцент

А.І. Бугаєвська

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

Активний розвиток ринкової економіки створює необхідність суб’єктам господарювання  модернізувати та впроваджувати інновації для підвищення ефективності діяльності. Тому, розвиток споживчої кооперації в умовах ринкового середовища, глобалізації та інтернаціоналізації економіки неможливий без використання досвіду кооперативного руху в країнах з розвиненою і перехідною економікою.
У процесі забезпечення прогресу суспільства велика роль відводиться кооперативному руху, який проявляється у формі різних кооперативних об'єднань і організацій. Особливу нішу  в цьому процесі займає споживча кооперація.
Питанню активізації розвитку кооперативів у світі приділяється велика увага. Ще  в 1895 році був створений Міжнародний кооперативний альянс (International Co-operative Alliance), який на сьогодні є потужним інститутом розвитку кооперативного руху.  Це неурядова кооперативна федерація,  яка створена для того, щоб сприяти розвитку співробітництва між коопераціями різних країн, представляючи 317 кооперативних федерацій та організацій у 110 країнах світу. За даними Міжнародного кооперативного альянсу, кожна шоста людина на планеті є кооператором [2].
Кооперативи генерують часткову або повну зайнятість щонайменше 280 мільйонів людей по всьому світу, або в кооперативах, або в рамках кооперативів, що становить майже 10% всього зайнятого населення.   Зокрема, у Фінляндії 75% населення є членами кооперативних підприємств. У Польщі 1 з 3-х людей живуть в будинках,  що належать кооперативам. У Франції   кооперативні підприємства забезпечують майже 1 млн. робочих місць, що становить 3,5% загальної зайнятості в країні. У Німеччині кооперативні банки мають більше ніж 16 мільйонів членів [8].
Як показує зарубіжний досвід, організації, що засновані на цінностях та принципах кооперативних підприємств, за своєю суттю, є стабільною та широкомасштабною формою бізнесу, як результат вони продемонстрували стійкість під час економічної та фінансової кризи. Кооперативи розвивають демократичні знання, практику та соціальну інтеграцію.
Успішний розвиток споживчої кооперації залежить не лише від економічного устрою країни, але й від законодавчої бази, що існує в країні. Майже всі країни світу використовують пільгову систему оподаткування діяльності кооперативів, оскільки кооперація, перш за все, зацікавлена в соціальних інтересах. Кооперативи, на відміну від приватного підприємництва,  направлені на підвищення рівня життя населення та його соціальну захищеність.
На сьогодні немає країни, в якій не функціонував би той чи інший вид кооперації. Аналіз зарубіжного досвіду реформування й розвитку споживчої кооперації дозволив виявити особливості та узагальнити його з метою розробки концептуальних основ реформування споживчої кооперації України.
Основними напрямами розвитку споживчої кооперації в Україні мають бути:
-           державна підтримка та стимулювання розвитку споживчої кооперації;
-           впровадження інновацій на шляху інтернаціоналізації економіки;
-           диверсифікація та індустріалізація діяльності споживчих кооперативів;
-           створення фондів розвитку підприємств споживчої кооперації та резервних фондів; ‰
-           створення сприятливих умов для залучення підприємствами споживчої кооперації позикового капіталу комерційних банків;
-           розробка стратегій розвитку підприємств споживчої кооперації;
-           децентралізація влади, зокрема делегування більших повноважень органам управління споживчих товариств, що дозволить надати більшу гнучкість централізованій системі споживчої кооперації; ‰
-            розробка системи податкових пільг, особливо для тих споживчих кооперативів,  які функціонують у сільських районах; ‰
-            розробка стратегії розвитку споживчої кооперації в Україні, яка ґрунтується на концепції соціально-етичного менеджменту.
Сучасні споживчі кооперативи не лише реагують на ринкові невдачі, а й є моделлю розвитку громади, корінного в солідарності, соціальному прогресі та демократії. Тому,  паралельно із розвитком кооперативного руху в Україні, необхідним є вирішення питань, які виникають у зв’язку з активізацією глобалізаційних процесів у світі. Стимулювання ж розвитку споживчих кооперативів створить підґрунтя для відновлення та пожвавлення національної економіки, що розширить можливості на шляху євроінтеграції.
 

Список використаних джерел

1.          Official website  Cooperative Europe  [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://coopseurope.coop/ (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.
2.        Official website  International Co-operative Alliance [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ica.coop/en (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.
3.        Principales conclusiones del world co-operative monitor 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/executive-summaryidml-es-eses-eshq-1013346240.pdf  (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.
4.        Григорьєва С. В. Споживча кооперація країн світу: зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні / С. В. Григорьєва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010 . – №3(42) . – С.18-22.
5.        Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.
6.        Офіційний сайт Представництва ООН в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.
7.        Перхун В.Г. Споживча кооперація у соціальному розвитку сучасного суспільства // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України (18 березня 2009 року). – Київ, 2012.
8.        Cooperatives for Europe: Moving forward together [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  https://coopseurope.coop/ sites/default/files/CoopsEurope_Brochure_HiResApril.pdf (дата звернення: 10.09.2018). – Назва з екрана.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 58
Дата реєстрації : 20.11.2018

https://economtoday.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми
» Грущенко М. , магістр ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ
» Яріш О.В. доцент ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Кучерук В. М., Мамонова Ю.Е., магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКІВ
» Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Абдуллаєв Зухраб іза Огли, аспірант ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі
» Рогоза М.Є., д.е.н., професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Сучасні виклики у підготовці фахівців та їх влив на формування освітнього процесу
» Царан О.В., студентка групи ЕП м ПВ – 51 ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі